Avanändarguide - Screenduksberedning

Download Print Friendly Version: Swedish

Avanändarguide - Screenduksberedning

Synopsis...

Den här användarguiden visar hur man på bästa sätt maximerar stenciladhesion till en screenduk för att erhålla bästa stencil och få bästa resultat vid tryckning.  Screenduksberedning är en av de enklaste, snabbaste och billigaste stegen i screentrycksprocessen och förbises ofta.

Mål: Få ut bästa tänkbara livslängd för din stencil genom maximerad adhesion till screenduken.

Därför är screenduksberedning viktig

Polyesterduk är den duk som är vanligast idag eftersom den tål de flesta screen-kemikalier och har en stabil dimension oavsett luftfuktighet. Nackdelen med polyesterduk är att den obehandlade fibrerna har en mycket glatt, nästan glasliknande yta. Om man dessutom tillsätter feta färgrester på denna yta, ser man att det blir väldigt svårt att få en vattenbaserad stencil att fästa.  Dukberedning är nyckeln till att få stencilen att fästa bättre på ytan.

Hur ser en förberedd duk ut?

Det enkelt att se hur bra en duk är förberedd genom att se hur mycket vatten den kan behålla. Bilden visar att duken till höger om screentrycket har förberetts med Universal Mesh Prep men inte den till vänster.  Man kan tydligt se det jämn vattenlagret som finns på den sida av duken som förberetts med Universal Mesh Prep.

Gör detta enkla test för att se om dina screentryck är ordentligt förberedda:

1.    Förbered halva screentrycket som vanligt

2.    Skölj med vattenspray

3.    Se efter hur mycket vatten som behålls

Om vattnet rinner av båda halvorna i små rännilar, eller är väldigt ojämnt, stöts det bort av fett och andra rester på duken och det är dags för bättre dukberedning!

Rekommendationer:

Produkter att använda - Om du använder foto-stencilemulsioner rekommenderar vi Auto Degreaser Concentrate.

Auto Degreaser Concentrate är ett sortiment av koncentrerade avfettningslösningar som har optimerats för användning med PLUS direkt-emulsioner och den finns tillgänglig i tre styrkor. Späd bara ut med vatten innan användning, till exempel kan 1 liter av 1:50 koncentrat ge upp till 51 liter avfettningslösning.

Om du använder en Capillex screen film rekommenderar vi att du använder Universal Mesh Prep, som är en kombinerad avfettnings-och dukvätande medel. Det hjälper duken att hålla så mycket vatten som möjligt vilket är viktigt för att lyckas med appliceringen av Capillex.

Bästa tips: Avfetta alltid duken efter att föregående stencil tagits bort och förvara screentrycken så att de inte kontamineras igen.

Brush Pump

Det snabbaste och enklaste sättet att applicera Auto Degreaser Concentrate lösning är genom att använda Autotype Brush Pump.

För att använda Brush Pump, tillsätt bara det Auto Degreaser Concentrate du valt till en 25 liters behållare och tillsätt lämplig mängd vatten.

Genom att röra borsten upp och ner längs screentrycket aktiveras sifonpumpen och rätt mängd av avfettningslösningen appliceras på duken genom borsten.

Ingen luft eller elektricitet behövs för att använda Brush Pump, så installationen tar bara några sekunder.

Autoprep Gel

Den här färdigberedda mikro-slipande vätskan appliceras enkelt på båda sidor om det våta screentrycket med Autotype Brush för bästa resultat.  Autotype Brush har mjuka, kemiskt resistenta fibrer som ger maximal effekt utan att skada duken. Fungerar lika bra med Auto Degreaser Concentrate lösning och med Universal Mesh Prep.

Köp här

Download Print Friendly Version Swedish

Cookies

Not the tasty chocolate chip kind, but important for you to know - we use cookies to offer you the best experience possible when shopping with us.
Continue to browse if you're happy with our Privacy & Cookie Policy.