Útmutató - Szita-expozíció

Download Print Friendly Version: Hungarian

Útmutató - Szita-expozíció

Synopsis...

A levilágítás az egyik legfontosabb lépés a szitakészítésben, és közvetlenül hatással van a nyomtatás minőségére, valamint a szitasablon élettartamára. A megfelelő levilágító rendszer használata ugyanolyan fontos, ezért ez az útmutató alapvető tanácsokkal szolgál, segítve ezzel Önt az igényeinek leginkább megfelelő rendszer kiválasztásában.

A levilágító rendszer kiválasztásánál az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:

A fényforrás UV tartalmának minősége –  a Diazo, a Dual Cure (kettős érzékenyítésű) és a fotopolimer emulzió csak a 320 és 430 nanométer közötti hullámhosszú ultraibolya sugárzásra érzékeny. Nagyon fontos olyan fényforrást kiválasztani, amelynek ebben a tartományban van a spektrumkibocsátása. Kerülni kell az olyan fényforrásokat, amelyek nagy mennyiségű infravörös (IR) fényt bocsátanak ki, mivel ez a hőenergia a sablon hibás cserződését okozhatja, ami a későbbi felhasználás során rossz minőségű nyomóformát eredményez. Ha bizonytalan lenne, ellenőrizze a spektrumkibocsátást az eszköz gyártójánál, így biztosítva a megfelelőséget.

A fényforrás teljesítménye –  a hagyományos filmlevilágításhoz válassza a lehető legerősebb lámpát. Minél erősebb a lámpa, annál távolabb lehet elhelyezni a sablontól.

Fontos tipp: Az izzókból származó UV-kibocsátás a használat során csökken, ezért rendszeresen cserélje ki az izzót a gyártó ajánlásainak megfelelően.

A sablontól való távolság –  a lámpa és a sablon közötti távolság nagy hatással van a levilágítási időre, mivel a fény intenzitása nagyon gyorsan csökken, ha távolabbra kell eljutnia. Például egy 30 másodperces, 1,0 méterről történő levilágítást igénylő sablon levilágítási ideje 900 másodpercre nőne, ha 2,0 méter lenne a távolság. Ami a legfontosabb: minél távolabbra tudja helyezni a fényforrást a szitától, annál kevesebb alulvilágítás keletkezik a kép szélein.

Az UV sugarak beesési szöge –  ideális esetben, az UV sugaraknak 90°-os szögben kellene az emulzió felületére esnie, mivel ez nem okoz alulvilágítást. Ugyanakkor ügyeljen arra, hogy minél közelebb van a lámpa a képhez, annál élesebb lesz a szög a kép szélein. Végső soron, a szita mérete és a nyomat kívánt minősége határozza meg az alkalmazandó optimális távolságot.

A legjobb, ha az alábbiakat veszi figyelembe:

A legjobb kombináció a legfeljebb 1 négyzetméter méretű Diazo és Dual Cure sablonok, úgymint a Capillex 25 és PLUS 8000, hagyományos kontakt levilágításához egy 5 KW-os fémhalogén gallium-jodiddal ellátott „Diazo” izzóval (365, 405 és 418 nanométeres kibocsátás), 1,5 méterre elhelyezve. Az 1 négyzetméternél nagyobb szitáknál erősebb lámpára és nagyobb távolságra lehet szükség.

Ha csak fotopolimer sablonokat használ, mint például a PLUS 9000, speciális „fotopolimer” vas-jodiddal ellátott izzót is használhat, mivel ez a gallium-jodiddal ellátott „Diazo” izzónál rövidebb hullámhosszt bocsát ki. A „fotopolimer” izzónak tipikusan nagyobb a kibocsátása, 360–380 nanométer körüli. Ha Diazo, Dual Cure és fotopolimer sablonokat is használ felváltva, akkor a legjobb választás egy „univerzális” izzó.

További tényezők, amelyeket figyelembe kell venni

Szitaszövet –  a színes szövet a fényvisszaverődés/-törés nagy részét megakadályozza a levilágítás során, így biztosítva a magasabb felbontást és képélességet az optimális levilágításnál. A levilágítási időt azonban lehet, hogy növelni kell, akár 100%-kal a fehér szövetnél alkalmazotthoz képest.

Vákuumkeret – lényeges, hogy a levilágítókeret tökéletes érintkezést biztosítson a filmpozitív és az emulzió között, ezért a megfelelő vákuum és a tömítés rendkívül fontos.

Fontos tipp: Ha szabadon álló levilágító rendszert használ, fesse le a falakat feketére, csökkentve ezzel a nem kívánt tükröződéseket, amelyek alulvilágítást okozhatnak.

Filmpozitív –  a felhasznált film minősége jelentős hatással lesz a végső nyomat minőségére, mivel a képen lévő minden pixelhibát vagy egyenetlenséget a sablon újra fog produkálni. Azt javasoljuk, használjon minőségi, magas denzitású filmpozitívokat a nagy felbontásu alkalmazásokhoz, és győződjön meg róla, hogy az emulzió tökéletesen érintkezésben van a sablonnal, máskülönben felbontásromlás, alávilágítás (nem összekeverendő az alulvilágítással), információvesztés fordulhat elő.

Fokozottan figyeljen az olcsó tintapatronos vagy lézernyomtató filmekre, mivel ezek gyakran alacsony denzitással rendelkeznek, ebben az esetben a sablonokat csak alulvilágítással lehet levilágítani, máskülönben a nyomófelület is kicserződik.

Fontos tipp: Győződjön meg róla, hogy nem töltötte túl a tintapatronnal nyomtatott filmeket  az UV sűrűség növeléséhez, mivel ennek eredményeképpen az emulzióhoz ragadhatnak a levilágítás során alkalmazott vákuum során.

CTS rendszerek

Két főbb digitális adatból közvetlenül szitára történő sablonkészítési eljárás létezik, amelyet a jelenleg a szitanyomók használnak: (i) a szita közvetlen levilágítása digitálisan vezérelt UV-fényforrás segítségével, valamint (ii) digitális képalkotás egy UV-ellenálló anyaggal közvetlenül a szitára, amit egy felületi UV-levilágítás követ.

Ezeken a csoportokon belül különböző típusú CTS rendszerek vannak, többek között a lézer levilágító, Digital Mirror Device/LED, tintapatronos, valamint a lézer ablációs rendszer is, mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya. Az azzal kapcsolatos döntés, hogy melyik rendszert választja, függ a szita méretétől, az elérni kívánt óránkénti szitaszámtól, a nyomat részletességétől, valamint a szitáktól elvárt tartósságtól.

Emellett fontos a megfelelő emulzió kiválasztása a CTS rendszerhez, ami által optimális eredményt érhet el. Általánosságban, a legtöbb Diazo és Dual Cure sablont (úgymint a PLUS 6000 vagy 7000) a kicsi és közepes méretű CTS alkalmazásoknál lehet használni, azonban a nagy méretű szitáknál valószínűleg nagyon gyors projekciós sebességgel rendelkező fotopoliomer emulzióra (pl. PLUS MIDI vagy AQUA) lesz szükség.

Összefoglalás

Nincs olyan univerzális levilágító rendszer, amely megfelelne minden szitanyomás alkalmazásnak, mivel az érintőképernyős alkalmazásokhoz készülő sablon gyártásával szemben támasztott elvárások meglehetősen különböznek azoktól, amelyeket a nagyméretű zászlók vagy plakátok nyomtatásához használnak. Gondolja át alaposan a fenti tényezőket, mielőtt döntést hozna, mivel a levilágítás a legfontosabb lépés a legyártandó sziták minőségének és tartósságának meghatározásában!

Az optimális expozíció meghatározása

Ha a stencilek gyorsan tönkremennek a sajtológépen, vagy rossz nyomtatási minőséget produkálnak, annak valószínűleg a nem megfelelő expozíció az oka. Ez az útmutató alapvető információkkal szolgál arra vonatkozóan, hogy miként lehet meghatározni a megfelelő expozíciót direkt fotostencilekkel (direkt emulziók és kapilláris filmek).

A megfelelő expozíció fontossága:

Valamennyi fotostencilnél ultraibolya (UV) fényt használnak a keményítéshez. Éppen ezért magától értetődik, hogy ha a stencilt nem éri megfelelő mennyiségű UV-fény, akkor nem száradnak meg rendesen, és nem biztosítják a kívánt nyomtatási élettartamot. Azonban, ha túl sok UV-fénynek teszi ki, akkor nem tudja reprodukálni a finom részleteket. A megfelelően exponált stencil olyan, amelyen az emulzió teljesen megkeményedett anélkül, hogy a kinyomtatni kívánt részletek közül bármi is elveszne.

Diazoval vagy fotopolimerrel érzékenyített fotostencilek:

Két fő módszer van, amelyet a direkt fotostencilek expozíciós idejének meghatározásához használhatunk.

1. Az optimális expozíció meghatározása Diazo vagy Diazo/Dual Cure fotostencilekkel – A Diazo érzékenyítők egyik előnye, hogy ha reakcióba lép az UV-fénnyel, megváltoztatja a színét, illetve elveszti sárgás árnyalatát, ez a színváltozás pedig az optimális expozíció meghatározásának kulcsa. Semmi mást nem kell tenni, mint az expozíciós időt növelni, amíg a stencil már nem változtatja a színét, mivel ez az a pont, ahol már az összes érzékenyítő elfogy.

Az Autotype expozíciós kalkulátor –Az Autotype expozíciós kalkulátor egy felbecsülhetetlen értékű eszköz az optimális expozíció meghatározásához, mivel lehetővé teszi, hogy több expozíciót lehessen összehasonlítani egyszerre. A jó minőségű fotografikus filmpozitívon lévő négy szürke szűrő ellenőrzött mennyiségű UV-fényt nyel el, amely az 1,0-ás teljes expozícióhoz képest 0,25-ös, 0,33-as, 0,5-ös és 0,7-es értéket mutat, mindezt pedig egyetlen lépésben. Az expozíciós kalkulátor használatához exponálja a stencilt, kezelje a szitát a szokásos módon, ezután vizsgálja meg a szitát fehér fényben az expozíciós faktor kiválasztásához ott, ahol a színváltozás megáll.

Átszáradás – Az expozíció meghatározásának kevésbé pontos módja a stencil átszáradásának mértékének megfigyelése; kezelje a szitát és a kimosás után dörzsölje az ujját a nedves stencil hengerelt oldalához. Ha az emulzió puha és könnyen eltávolítható, akkor nem volt megfelelő az expozíció mértéke, a szita jelentős mértékben alulexponált.

Az optimális expozíció meghatározása fotopolimer stencilekkel – Az alulexponált fotopolimer stencilek szintén gyengék és könnyen tönkre mennek, ezért fontos megpróbálni maximalizálni az expozíciós időt a kinyomtatni kívánt részletek roncsolása nélkül. Valójában sokkal nehezebb meghatározni az optimális expozíciót egy fotopolimer stencillel, mint a Diazoval, mivel nincs feltűnő színváltozás, amely segíthetne.

Általában az optimális expozíciót a felbontás és az átszáradás kombinációjának vizsgálata alapján állapítják meg. Használja az Autotype expozíciós kalkulátort a tesztexpozícióhoz, ezután amíg a stencil még nedves a kimosás után, vizsgálja meg az átszáradást a hengerelt oldalon. Használhatja az ujját a puhaság ellenőrzéséhez, vagy tegyen egy darab festékmentes újságpapírt a hengerelt oldalra és nézze meg, hogy ráragad-e a puha emulzióra. Az optimális expozíciót (figyelembe véve a nyomtatási tartósságot) akkor éri el, ha az UV-fény az emulziót teljes mértékben megkeményítette, és nem puha a hengerelt oldalon.

Ezután meg kell szárítania a tesztszitát, és ellenőriznie kell a felbontást, hogy meggyőződhessen arról, hogy minden kívánt részlet megjelenik-e a nyomtatáson. Elolvashatja az Autotype expozíciós kalkulátor használati utasítását annak meghatározásához, hogy milyen vonalszélességnél bontódik fel a stencil az egyes expozíciós faktoroknál, ezután ezt összevetheti a filmpozitívval.

Fontos tipp: A textexpozíciót az optimálisnál mindig 1,5–2,0-szor magasabb mértékben végezze el, mivel így a tesztstencil megmutatja az alul- és a túlexponálás hatását a stencil tapadására és felbontására.

21 léptékű szürkeskála (szürkeék):  Meglehetősen nehéz egy 21 léptékű szürkeskálát használni (0,15 denzitású) az expozíció meghatározásának eszközeként Diazoval vagy fotopolimer stencilekkel. Nagyon kevés változás, akár a kimosó víz hőmérséklete, akár a nyomás oly módon befolyásolhatja az eredményt, hogy az hamis adatot adhat. A szürkeékek azonban hasznos eszközök lehetnek a kezelési elcsúszások azonosításában.

Fontos tipp: Tapasztalatunk szerint a legtöbb stencilt inkább alul-, mint túlexponálják. Az expozíciós idő kis mértékű növelésével gyakran időt lehet megtakarítani azáltal, hogy nem kell az apró por- és koszrészecskék okozta kis átmérőjű lyukakat „kiszúrni” a pozitívon.

Összefoglalás: A többi okhoz viszonyítva több szitahibát eredményeznek az expozícióval kapcsolatos problémák, ezért megéri néhány percet szentelni az expozíciós idő optimalizálására, ha megváltoztatja a kezelés módját, és legelőször itt kell keresni a probléma forrását.

Itt beszerezhető

Download Print Friendly Version Hungarian

Cookies

Not the tasty chocolate chip kind, but important for you to know - we use cookies to offer you the best experience possible when shopping with us.
Continue to browse if you're happy with our Privacy & Cookie Policy.