Útmutató - Szitaszövet felrétegzése emulzióval

Download Print Friendly Version: Hungarian

Útmutató - Szitaszövet felrétegzése emulzióval

Synopsis...

Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja a PLUS fotoérzékeny emulziókkal végzett felrétegzés bevált technikáit.

Cél – Olyan minőségi sablonok egységes gyártása, melyek kielégítik az Ön összes szitanyomtatásnál előforduló igényeit.

Ajánlások:

Érzékenyítés és keverés - A PLUS emulziók előérzékenyítve, vagy külön Diazo érzékenyítővel kaphatók. A Diazo port tartalmazó tasakot úgy alakították ki, hogy közvetlenül kell hozzáadni az emulzióhoz, anélkül, hogy előzetesen fel kelljen oldani vízben. Ez biztosítja, hogy a gyárilag ellenőrzött viszkozitás megmarad az optimális konzisztencia érdekében. Mindig használjon ollót a Diazo port tartalmazó tasak kinyitásához. Tartsa a nyitott tasakot 1-2 cm-re az emulzió felszínétől és fokozatosan szórja a port az emulzióra. Használjon fa vagy műanyag keverőt (ne használjon fémkeverőt), hogy a Diazo port "beledolgozza" az emulzióba. Ezt követően az emulziót nagyon alaposan össze kell keverni.

Fontos tipp: Mindig legalább 24 órával azelőtt érzékenyítse az emulziót, mielőtt a termelésben szükség volna rá. Ezzel lehetővé teszi a Diazo teljes feloldódását, és a keverés által okozott levegőbuborékok távozását.

Az egy komponensű fotopolimer emulziók esetében is keverésre van szükség az első használat előtt, mivel a tartalom kissé leülepedhet a tárolás során.

Manuális vagy gépifelhúzás - Kiváló eredmények érhetők el a manuális és automatikus módon történő felhúzással egyaránt, azonban az automatikus felhúzógépek pontosabb, és állandó minőséget adnak, mint a manuális felhúzás. A felhúzógépek különösen jól használhatók nagy sziták felhúzásakor, illetve ha az összes szita egyforma méretű.

A felhúzóvályú kiválasztása –  A felhúzóvályú kiválasztása, majd karbantartása kritikus fontosságú a jó minőségű eredmény elérése érdekében. A vályúk választhatók élesebb vagy jobban lekerekített peremprofillal, (rádiusz) attól függően, hogy milyen sablonvastagságra van szükségünk. Az élesebb peremű vályú esetén lényegesen kevesebb emulziót tudunk felhordani a szitára, mint a jobban lekerekített peremű vályú esetében. A vályú élét rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e rajta elhajlások vagy ütésből adódó sérülések, és ha javíthatatlanok a hibák, akkor a felhúzóvályút le kell cserélni.

Felhúzási technikák – A felhúzási nyomás, szög és sebesség egyaránt befolyásolja az emulziónak azt a mennyiségét, amelyet egy felhúzással a szitára felviszünk. Ez alakítja ki a sablon vastagságát. Az egyes tényezőket lentebb áttekintjük:

Nyomás – Az egységes nyomás valójában sokkal fontosabb, mint a nyomóerő. Alkalmazzon elegendő nyomást annak érdekében, hogy a vályú széle tökéletesen érintkezzen a szitaszövettel, és az érintkezés fennmaradjon a teljes felhúzás ideje alatt. A nyomás kismértékű növelésére lehet szükség nagy viszkozitású emulzió használata esetén, hogy megakadályozzuk a túl vastag réteg kialakulását a felhúzás közepén. A szövet 1-3 mm-es benyomódása a vályú két szélén az emulzió viszkozitásától függően tipikus jelenség a felhúzáskor.

Szög – Rendszerint 15°-30°-os szög alkalmazására kerül sor a vízszinteshez képest. Ismét, az egységes szög megőrzése a legfontosabb tényező. Számos vályú a megfelelő szögben előrevágott zárósapkákkal rendelkezik elősegítve a folyamatos szög tartását.

Sebesség – Mindig próbálja meg a lehető leglassabban végezni a felhúzást, mivel ez segít a lehető legkisebbre csökkenteni a szövetnyílásokban megkötött levegő mennyiségét. Minél durvább a szövet és minél sűrűbb az emulzió, annál lassabban kell végezni a felhúzást. A képen a felhúzás során beszorult levegő látható. Durva útmutatásként 80-300 cm/perc tartományba eső sebességek használhatók az emulzió viszkozitásától függően.

Fontos tipp: A felhúzóvályúban lévő emulzió mennyiségében jelentkező meglehetősen kicsi eltérések is jelentős hatást gyakorolhatnak a kialakított rétegvastagságra. Amennyiben a rétegvastagság kritikus fontosságú, mint például négyszín raszter féltónusos nyomtatás esetén, gondoskodjon arról, hogy a vályú mindig azonos mennyiségű emulzióval legyen feltöltve, a munkára szánt minden egyes szita felhúzása előtt.

A felhúzás után mindig azonnal törölje tisztára a felhúzóvályú élét.

A felhúzás, mint rendszer - Az alkalmazott felhúzások száma és a felhúzás technikája révén lehet leginkább befolyásolni a szitasablon Rz (felületi érdesség) és EOM (a szita vastagságán felül keletkezett rétegvastagság) értékét. A legtöbb szitanyomó feladat esetén a cél olyan sablon létrehozása, amely egyenletes emulzióvastagsággal rendelkezik a sablon nyomtatási oldalán, és  minimálisan vékony, teljesen egyenletes emulzióréteggel a rákeloldalon. A sablon felépítésének elve, hogy   a nyomóoldalon több nedves réteget alkalmazunk.  A sablon simasága a nyomtatási oldalon további vékony emulziórétegek felvitelével lehetséges.   

Manuális felhúzás esetén gyakori eset, hogy 1 vagy 2 alapozó réteget alkalmaznak a nyomóoldalra, amely "kitölti" a szövetet, majd azonnal 1 vagy 2 réteget húznak a rákel oldalra. Ez visszanyomja a nedves emulziót a szitán keresztül a nyomóoldalra, és csak egy vékony, tömítő réteget hagy a rákeloldalon. A felhúzógépek alkalmazásával lehetőség nyílik mindkét oldal egyes lépésben történő felhúzására. Ez nagyon hatékony módszer, azonban gondoskodni kell arról, hogy az utolsó réteg mindig a rákeloldalon legyen felhúzva.

Nyilvánvalóan számos variáció létezik erre a témára a keret méretétől, a szövet sűrűségétől, a grafikával kapcsolatos követelményektől stb. függően, de az alapkövetelmény szerint a nyomtatási oldalon kell kezdeni és a rákel oldalon kell befejezni a felhúzást.

Száraz-nedves felhúzás: - Minden emulzió térfogatot veszít a száradás során, és következésképpen a szövetszálak körül összezsugorodik, melynek nyomán egyenetlen felület alakul ki. A száraz-nedves felhúzási technikát e mélyedések kitöltésére használják a nyomtatási oldalon lévő egyenetlen emulziós felületen, hogy sima sablonréteget hozzanak létre (alacsony Rz érték), amely minimalizálja a fűrészfog hatást nyomtatás közben. A száraz-nedves felhúzás csak olyan szitákon alkalmazható, amelyek már teljesen megszáradtak. Ez a speciális felhúzási technika a következőképpen zajlik: a sima nedves felhúzás után, megszárítjuk a szitát, ezt követően a nyomóoldalra újabb 2 réteget viszünk fel, majd a szitát ismét megszárítjuk. Ha még ennél is kisebb Rz értékre van szükségünk, akkor köztes szárítás mellett, a nyomóoldalra további rétegeket húzhatunk fel. Néhány automata felhúzógép IR (infravörös) szárítóval van felszerelve, amelyek megkönnyítik a köztes szárítást és lehetővé teszik e technika alkalmazását a folyamatos gyártási eljárás részeként.

Fontos tipp: Magas felbontású, finom nyomatok esetében az éles peremű vályú (kisebb rádiusz) kombinálva használható a lekerekített peremű vályúval (nagyobb rádiusz). Használja a nagyobb rádiuszú vályút az alaprétegekhez és a kisebb rádiuszút a száraz-nedves felhúzáskor. Ez csökkenti a felületi érdességet (Rz) anélkül, hogy jelentősen növelné a sablonvastagságot (EOM).

Szárítás- Az emulziós szitákat vízszintesen kell szárítani a nyomtatott oldallal lefelé. Ha a szitákat függőlegesen szárítják, az emulzió "függönyszerűen" folyik lefelé a szitán szárítás előtt/közben. A szitákat alaposan meg kell szárítani meleg, száraz levegő alkalmazásával (35°C, 10% relatív páratartalom – RH) a legjobb eredmények elérése érdekében. A szárítás a szitakészítési folyamat kritikus fontosságú lépése, további információkat lásd a "Szárítási útmutató" c. dokumentumban, a következő linken: macdermid.com/autotype

Sablonvastagság (profil) mérése (EOM) - A sablonvastagság mérése kritikus fontosságú az egységes nyomatkép szempontjából. Az +1µ különbség a sablonprofilban, akár szemmel észrevehető nyomtatásbeli eltérést eredményezhet. A kézi rétegvastagság-mérő készülékek egyszerűen használhatók a poliészter szitákon.

A sablon érdességének (Rz érték) mérése – A magas Rz értékű sablon gyenge nyomtatási minőséget okoz, tehát az Rz mérésére nagyon hasznos. Napjainkban számos, hordozható Rz-mérő eszköz áll rendelkezésre, amellyel ellenőrizhetjük a sablonunk felületi érdességét.

Ultravastag nyomóasablonok készítése - Az ultravastag nyomósablonokat különleges technikával tudunk készíteni (>200µ). Lásd az ultravastag sablonok készítésére vonatkozó útmutatót a weboldalunkon: macdermid.com/autotype. 

Itt beszerezhető

Download Print Friendly Version Hungarian

Cookies

Not the tasty chocolate chip kind, but important for you to know - we use cookies to offer you the best experience possible when shopping with us.
Continue to browse if you're happy with our Privacy & Cookie Policy.