Průvodce - Expozice mřížky

Download Print Friendly Version: Czech

Průvodce - Expozice mřížky

Synopsis...

Expozice je jedním z nejdůležitějších kroků při výrobě sít a přímo ovlivňuje kvalitu tisku a životnost šablony. Výběr správného systému expozice je stejně důležitý, takže tento Průvodce vám poskytne základní rady pomáhající vybrat nejlepší systém, který splní vaše požadavky.

Faktory, které je třeba zvážit při výběru systému expozice:

Kvalita UV světla – fotošablony Diazo, Dual Cure a Photopolymer jsou citlivé pouze na ultrafialové světlo s vlnovou délkou od 320 do 430 nanometrů. Je velmi důležité vybrat zdroj světla, který má spektrální výstup v tomto rozsahu. Vyhýbejte se zdrojům světla, které produkují velké množství infračerveného (IR) světla, protože jejich tepelná energie rychle způsobí polymeraci. Pokud máte pochyby, zkontrolujte spektrální výstup výbojky u výrobce zařízení a ověřte, zda je kompatibilní s šablonovými materiály.

Výkon světla - pro konvenční expozici zvolte co nejvýkonnější výbojku. Čím výkonnější je zdroj UV záření, tím lze lampu umístit do větší vzdálenosti od šablony.

Dobrá rada: Výkon UV zářičů se vlivem používání snižuje, proto výbojku vždy pravidelně vyměňujte v souladu s doporučeními výrobce.

Vzdálenost od šablony - vzdálenost od výbojky k šabloně má  zásadní vliv na dobu expozice. Intenzita světa se velmi  snižuje se změnou vzdálenosti od síta. Například expoziční čas 30 sekund  ze vzdálenosti 1,0 metru se zvýší na 900 sekund, pokud je zářič umístěn ve vzdálenosti 2,0 metry. Důležité je, že čím dále můžete umístit zdroj světla od síta, tím menší „podexpozice“ bude na okrajích motivu.

Úhel světla - ideálně musí světlo dopadat na šablonu (pozitiv) kolmo, pod úhlem 90°, aby nedocházelo k „podexpozici“ motivu. Vezměte však na vědomí, že čím bude lampa blíže k sítu, tím ostřejší úhel bude svírat dopadající světlo s okraji motivu. Nakonec velikost síta a požadovaná kvalita tisku určí optimální vzdálenost, kterou byste měli použít.

Nejlepší kompromis:

Dobrou variantou konvenční expozice šablon Diazo a Dual Cure, například Capillex 25 a PLUS 8000 atd., do velikosti síta 1 m2, představuje 5 kW MH výbojka „Diazo“, dotovaná jodidem galia (vlnové délky 365, 405 a 418 nm) umístěnou ve vzdálenosti 1,5 metru. U sít větších než 1 m2  může být vyžadována výkonnější lampa z větší vzdálenosti.

Pokud použijete výhradně fotopolymerové šablony, například PLUS 9000, lze použít specifickou „Fotopolymerovou“ výbojku dotovanou jodidem železa, jelikož vyzařuje kratší vlnové délky než výbojka „Diazo“ dotovaná jodidem galia. „Fotopolymerová“ výbojka má obvykle má vyšší výkon v rozsahu UV 360 - 380 nm. Pokud používáte různé šablony Diazo, Dual Cure a Photopolymer, pak je nejlepším kompromisem univerzální výbojka.

Další faktory, které je třeba vzít v úvahu

Síťovina – barvená (antihalační) tkanina zastaví velké množství odrazů světla / refrakce během expozice a poskytuje lepší rozlišení při optimální expozici. Může být však nutné prodloužit dobu expozice až o 100 % v porovnání s bílou tkaninou.

Vakuové rámy – důležité je, aby vakuový rám zajišťoval dokonalý kontakt mezi diapozitivem a šablonou vrstvou. Dobré vakuum a utěsnění je tedy velmi důležité.

Dobrá rada: Pokud použijete volně stojící systém expozice, natřete stěny na černo pro omezení nechtěných odrazů světla, které by mohly způsobit „podsvícení“.

Diapozitiv – kvalita použitého diapozitivu má významný vliv na kvalitu konečného tisku, jelikož jakákoliv pilovitost nebo nedokonalosti budou reprodukovány do šablony. Doporučujeme využívat pouze kvalitní diapopzitivy s vysokým rozlišením, které jsou v dokonalém se šablonovou vrstvou. Jinak přijdete o rozlišení.

Dávejte také pozor při používání levných diapozitivů z inkoustových nebo laserových tiskáren. Ty ale vykazují dost často nízkou hustotu UV/Blue (denzitu). Aby nedošlo k expozici skrz tento nedokonalý diapozitiv, je nutné zkrátit expozici. Tím ale dochází k nedostatečné expozici šablony.

Dobrá rada: Diapozitivy vytvářené inkoustovou technologií se mohou, zvyšováním denzity  tiskem, přilepit během expozice ve vakuovém rámu k emulzi.

Z počítače na síto

V současné době jsou k dispozici dva hlavní systémy přímé expozice šablon z počítače na síto (CTS).

(i)            přímá digitální expozice síta pomocí UV světla a

(ii)           digitální nanášení UV rezistentního materiálu přímo na síto s následnou UV expozicí.

V rámci těchto skupin jsou k dispozici tyto systémy přímé , které se liší zdrojem záření.

-       klasické UV záření distribuované DMD čipem (systém zrcátek)

-       laserový zdroj UV

-       LED zdroj záření

Volba systému bude záviset na velikosti sít, počtu sít nutných za hodinu, detailech tisku a požadované odolnosti sít.

Je také důležité sladit vaši světlocitlivou vrstvu se systémem přímé expozice, abyste získali  optimální výsledek.  Obecně, většinu fotošablon Diazo nebo Dual Cure (např. PLUS 6000 nebo 7000) můžete použít pro malé a středně velké aplikace, ale pro velké síta bude pravděpodobně nutné použít fotopolymerní emulze s ultrarychlou expozicí (například PLUS MIDI).

Shrnutí

Neexistuje žádný univerzální systém expozice, který bude vyhovovat všem aplikacím. Požadavky na tvorbu šablon pro použití v dotykových panelech se značně liší od těch, které jsou určené pro tisk obřích vlajek nebo banerů. Pečlivě zvažte všechny výše uvedené faktory před provedením volby systému, jelikož expozice je nejdůležitějším krokem při určování kvality a odolnosti vytvářených sítotiskových šablon.

Pokud se vaše šablony v lisu rychle poškozují nebo poskytují špatnou kvalitu tisku, je to pravděpodobně z důvodu chybné expozice. Tento průvodce obsahuje základní rady týkající se určení správné expozice u přímých fotošablon (přímé emulze a kapilární fólie).

Důležitost správné expozice:

Všechny fotošablony se spoléhají na vytvrzení ultrafialovým (UV) světlem. Proto lze předpokládat, že pokud šablonu nevystavíte dostatečnému působení UV světla, pak nedojde k jejímu dostatečnému vytvrzení a zajištění dostatečné životnosti tisku. Pokud však expozici UV světlem příliš protáhnete, nedojde k reprodukci jemných podrobností. Dokonale exponovaná šablona je taková, kde došlo k vytvrzení veškeré emulze bez ztráty podrobností, které si přejete tisknout.

Fotošablony zcitlivěné pomocí Diazo nebo fotopolymeru:

Existují dvě hlavní metody používané k určení doby expozice pro přímé fotošablony.

Určení optimální expozice u fotošablon s technologiemi Diazo a Diazo/Dual Cure – jednou z výhod zcitlivění Diazo je, že když reaguje na UV světlo, mění barvu a ztrácí svůj žlutý odstín a tato změna barvy je klíčem k určení optimlní expozice. Stačí když prodloužíte dobu expozice, dokud šablona nepřestane měnit barvy. V tom okamžiku je využito veškeré zcitlivění.

Nástroj Autotype Exposure Calculator – nástroj Autotype Exposure Calculator je neocenitelný při určování optimální expozice, jelikož umožňuje porovnávat více expozic zároveň. Čtyři šedé filtry u tohoto vysoce kvalitního fotografického filmu pozitivně absorbují řízené množství UV světla a zajistí ekvivalent 0,25; 0,33; 0,5 a 0,7 úplné expozice 1,0; ale v pouhém jednom kroku. Chcete-li použít nástroj Exposure Calculator k expozici šablony, zpracujte mřížku jako obvykle a pak prozkoumejte obrazovku pod bílým světlem a vyberte expoziční faktor v okamžiku zastavení změny barev.

V průběhu tvrzení – méně přesnou metodou určení expozice je vyhledání stupně průběžného tvrzení šablony; jednoduše zpracujte mřížku a pak po vymytí třete svůj prst na mokré šabloně na stěrkové straně. Pokud je emulze měkká a snadno se odstraňuje, nebyla exponována a mřížka je významně podexponovaná.

Určení optimální expozice pomocí fotopolymerových šablon – podexponované fotopolymerové šablony jsou také slabé a rychle se budou rozpadat, takže je důležité se snažit a maximalizovat dobu expozice bez narušení podrobností nutných k tisku. Ve skutečnosti je o mnoho těžší určit optimální expozici pomocí fotopolymerové šablony než u Diazo šablony, jelikož zde nedochází ke zjevné změně barvy, která vám slouží jako vodítko.

Obvykle se optimální expozice určí pohledem na kombinaci rozlišení a průběžného tvrzení. Použijte nástroj Autotype Exposure Calculator pro svoji testovací expozici a pak, dokud je šablona stále mokrá po proplachu, vyhledejte průběžné tvrzení na straně stěrky. Můžete buď použít svůj prst k hodnocení měkkosti nebo zkusit vložit list nepotištěného novinového papíru na stranu stěrky a ověřit, zda se přilepí na jemnou emulzi. Optimální expozice (vzhledem k odolnosti tisku) je v situaci, kdy byla veškerá emulze vytvrzena UV světlem a není měkká na straně stěrky.

Pak potřebujete vysušit testovací mřížku, zkontrolovat rozlišení a ověřit, zda bude tisknout s požadovanými podrobnostmi. Můžete využít pracovní pokyny pro nástroj Autotype Exposure Calculator a identifikovat, jakou šířku čáry šablona řeší při každém expozičním faktoru a pak tuto hodnotu zkontrolovat proti pozitivu filmu.

Dobrá rada: Vždy se snažte provést testovací expozici 1,5–2,0krát vyšší než činí optimální, jelikož chcete, aby tato testovací šablona ukázala efekty jak v případě nedostatečné, tak i nadměrné expozice na adhezi a rozlišení šablony.

Stupnice šedi o 21 stupních (stupňovitý klín):  Ve skutečnosti je celkem obtížné používat stupnici šedi o 21 stupních (hustota 0,15) jako prostředek k určení expozice pomocí šablon Diazo nebo fotopolymer. Velmi malé odchylky v teplotě nebo tlaku proplachovací vody ovlivní výsledek a způsobí falešnou hodnotu. Stupňovité klíny však mohou být užitečným nástrojem ke zjištění posunu zpracování.

Dobrá rada: Podle našich zkušeností obdrží většina šablon spíše příliš malou než velkou expozici. Mírné prodloužení expoziční doby vám může často ušetřit čas tím, že nebudete muset „objevovat“ tvory způsobené drobnými částicemi prachu a nečistot na pozitivu.

Souhrn: Většina mřížek selže z důvodu jiných problémů souvisejících s expozicí, takže stojí za to strávit několik minut optimalizací expoziční doby, když měníte postup a mělo by se jednat o první věc, na kterou se podíváte, když dochází k problému.

Kde koupit

Download Print Friendly Version Czech

Cookies

Not the tasty chocolate chip kind, but important for you to know - we use cookies to offer you the best experience possible when shopping with us.
Continue to browse if you're happy with our Privacy & Cookie Policy.