Avanändarguide - Ta bort film

Download Print Friendly Version: Swedish

Avanändarguide - Ta bort film

Synopsis...

Att använda smutsiga, fläckiga screenramar kan leda till låg tryckkvalitet och dyra schablonfel.  I denna Användarmanual finns viktiga råd om hur man väljer det bästa filmborttagningssystemet för att ta bort fläckar och spökbilder.

Vikten av filmborttagning:

De flesta spökbilder består av mikroskopiska rester på nätet som finns kvar från föregående jobb. Dessa rester hindrar inte bara att schablonen fastnar ordentligt, utan kan även påverka det sätt på vilket bläcket flyter genom nätet, och orsakar då en latent "spökbild" i trycket. Därför är det mycket viktigt att dessa rester avlägsnas från nätet under rengöringsprocessen.

Bättre att förebygga än att bota                                      

Innan vi går in på detaljer om borttagning av film (hinna) är det värt att nämna att några enkla åtgärder kan vidtas för att minska eller till och med eliminera att film och fläckar bildas på screenen. Att exponera screenen korrekt, rengöra den så snart som möjligt efter tryck och att dessutom använda rätt Screen Wash kan minimera och till och med eliminera behovet av ytterligare filmborttagning, vilket sparar tid och pengar.

Identifiera fläcktyp

Noralt uppstår spökbilder från en eller flera av följande: smält acetat ("inlåst screen") eller Diazo från schablonen, bläck som har torkat in, bläckfärgning av nätfibrer, eller till och med mekaniskt slitage av själva nätet. Att veta vad som orsakat fläcken hjälper dig att välja rätt borttagningsmedel för att rengöra den.

Tips: Om fläcken ser ut som trycket har den antagligen kommit från bläcket men om det är ett negativ av trycket har det kommit från schablonen.

Schablonfläckar

Det finns två sorters schablonfläckar:

Diazofläckar - En diazoförening består av kemiska färgämnen och är därför mycket effektiv vid färgning av polyesternät. Den gula/bruna fläcken som finns kvar av diazo kan enkelt tas bort genom att använda en lågfrätande filmborttagare, såsom Autokleen Plus. Om diazofläcken är mycket märkbar, är det oftast en indikation på att schablonen har underexponerats.

Brända acetatfläckar - Dessa är lätta att känna igen som en svagt färgad, genomskinlig rest som finns kvar på screenen där schablonen legat. Dessa fläckar kan tas bort med en lågfrätande filmborttagare såsom Autokleen Plus aktiverad med Autosolve Industrial AF Screen Wash.

Tips: Det är mycket lättare att ta bort schablonfläckar omedelbart efter att schablonen blästrats, medan screenen fortfarande är våt. Om de får torka ut helt hårdnar acetatet och blir svårare att avlägsna. Använd högtryckspistol på båda sidorna av screenen för bästa effekt.

Bläckfläckar

Det finns i huvudsak fem typer av bläckfläckar:

Intorkat bläck - Om bläcket har torkat i nätet efter utskrift är det mycket lätt att se. De flesta bläck kan återupplösas med ett kraftfullt rengöringslösningsmedel såsom Autosolve, vilket enkelt tar bort dem. Svåra fläckar kan kräva användning av ett mer aggressivt lösningsmedel och lågfrätande blandning, såsom Quick Clean.

Tips: Att använda en "fläckförebyggande gel" på skärmen direkt efter utskrift kan göra rengöringen mycket lättare.

Härdat bläck - Tvåkomponents katalyserat bläck är notoriskt svårt att få bort, eftersom det är framtaget för att vara mycket motståndskraftigt när det har härdat. Du kommer att behöva använda en aggressiv och mycket högfrätande lösning för borttagning, såsom Autohaze, för att ha någon chans alls att lösa upp det. Ju längre det katalyserade bläcket har tillåtits reagera, desto svårare är det att ta bort.

UV-härdat bläck - Screener som har använts för utskrift av UV-härdat bläck bör inte lämnas kvar i ett vitljusområde då det snabbt kommer att hårdna och bli mycket svårare att ta bort. De kommer att krävas en högfrätande lösning för borttaning, såsom Autohaze Extra, att ta bort det. Därför är det bäst att förvara dessa screener under gult skyddsljus (gå till macdermid.com/autotype How to Guide – Coating PLUS Emulsions for advice on safelights).

Bläckfläckar på maskfibrer - Vissa bläcksorter kan faktiskt färga in polyestertrådarna under utskriften. Om detta händer kan fläcken endast tas bort med en mycket starkt frätande remover, såsom Autohaze. Även om denna typ av fläck inte minskar nätöppningsdiametern kan det orsaka problem under exponeringen av efterföljande schabloner på grund av varierande UV-ljusabsorption.

Mekaniskt slitage av nätfibrer - Även om de inte alltid färgar masken är dessa spökbilder ganska ovanliga och orsakas typiskt när mycket långa serier trycks med slipbläck. Till exempel innehåller keramiska tryckfärger en glasfritta som mikroslipar näten när de flyter genom bilden. Om screenen sedan återanvänds för att skriva ut med känsligt bläck, t ex ett transparent, då kan den föregående bilden synas i trycket som ett spökbild. Filmremovers har ingen effekt på denna typ av färg och det är bäst att kassera masken efter utskrift.

Säker hantering:

Filmremovers består av starka kemikalier och måste hanteras varsamt. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning och bär personlig skyddsutrustning när du hanterar dem. Det är mycket viktigt att alltid skölja bort eventuella filmremovers med en lågtrycksspray innan du använder högtryckspistolen, annars kommer du att finfördela kemikalierna och utsätta användaren för denna mist. Visste du att när finfördelade, frätande medel hamnar på screener som redan har rengjorts kommer de att skapa hål nästa gång de används?

Alla frätande medel reagerar med aluminium, så var varsam vid tillämpning av removers med låg viskositet på aluminiumramar. De bör heller inte lämnas i en "scoop coater" av aluminium över natten.

Tips: En högtryckspistol bör klassas som en viktig del av screeningutrustningen, eftersom den kommer att spara tid, pengar och material i rengöringen av screenerna. En industriell högtryckspistol av god kvalitet producerar åtminstone 75 BAR och kan rensa screenerna snabbare, och har längre livslängd än billigare alternativ.

Sammanfattning:

Det är alltid bäst att ha en aktiv strategi för screenrengöring för att säkerställa att varje screen rengörs effektivt innan den återanvänds. Att veta vilken typ av fläck det rör sig om och hur man bäst behandlar den hjälper dig att få bort den så snabbt och effektivt som möjligt.

Du bör inte ignorera en spökbild på din screen eftersom fläcken sannolikt kommer att orsaka problem när screenen används nästa gång, vilket kostar både tid och pengar.

Att använda smutsiga, fläckiga screenramar kan leda till låg tryckkvalitet och dyra schablonfel. För att säkerställa att du får renast tänkbara screen tillverkar MacDermid Autotype ett komplett sortiment av filmremovers för att täcka alla dina screenrengöringsbehov.

Screenfläckar kan orsakas av intorkat bläck, smälta (inbrända) schabloner och/eller diazofläckar.  Alla screentryckare använder inte samma bläck och schabloner så det finns ingen "universalremover" för alla screenfläckar. Det är viktigt att välja ett filmborttagningsmedel som är rätt för just dig.  I denna manual finns svaren på många vanligt förekommande frågor om vilken filmremover man bör använda:

Så här förbygger du bläckfläckar

De flesta bläck kan tas bort helt utan att missfärgning av nätet sker om de rengörs omedelbart efter tryck med lösningsmedlet Autosolve.

Autosolves utbud av olika screenrengöringsmedel är speciellt framtagen av MacDermid Autotype i syfte att kombinera rengöringseffekten med låg avdunstning så att medlet fungerar effektivt och stannar kvar längre på screenen.

Du kan använda Autosolve omedelbart efter utskrift för bläckrengöring, eller som en filmremover som rensar bort eventuella bläckfläckar efter stencilblästring.

Vi rekommenderar Autotype Brush för att tillsätta Autosolve direkt på screenen. Denna ergonomiskt utformade pensel har mjuka och kemikalieresistenta fibrer som hjälper till att hålla kvar lösningsmedlet utan att det droppar, och skadar inte ens de finaste nätfibrerna.

Hur man använder Autosolves läsningsmedel för screenrengöring

Pensla på Autosolve ordentligt på båda sidor av screenen tills allt bläck har lösts upp och skölj sedan med kallt vatten innan högtryckspistol används.

Ta bort svåra bläckfläckar

Visst bläck färgar helt enkelt nätfibrerna värre än andra, så när du behöver lite mer rengöringskraft än bara Autosolve kan du använda Quick Clean. Denna exceptionellt kraftfulla lösningsmedelsblandning har också ett lågt frätande innehåll som ökar rengöringseffektiviteten. Quick Clean är speciellt bra mot UV-bläckfläckar.

Så här använder du Quick Clean

Använd Autotype Brush för att arbeta in Quick Clean på båda sidor av screenen, så att hela fläcken verkligen täcks, vänta fem minuter och skölj sedan med kallt vatten innan högtryckspistol används.

Ta bort fläckar från vardagsbläck och stenciler – för regelbunden användning

Autokleen Plus är den perfekta lösningen. Denna lågfrätande filmremover för generella ändamål är idealisk för dagligt bruk.

Så här använder du Autokleen Plus

Häll bara på den tjockare vätskan på båda sidor av den torra screenen med antingen Autotype Brush, eller ett gammalt beläggningstråg.

För optimalt resultat med Autokleen Plusär det bäst att låta screenen torka över natten och sedan aktivera den på morgonen genom att pensla på Autosolve Industrial AF med Autotype Brush. Skölj med kallt vatten och avsluta med högtryckspistol. Denna metod är perfekt om du har flera screener som ska behandlas med filmremover på en gång.

För snabbare filmborttagning kan en screen bestruken med Autokleen Plus snabbtorkas med en kalluftsfön och sedan "aktiveras" med Autosolve Industrial AF omedelbart innan avsköljning följt av högtryckspistol.

När det krävs ett snabbt resultat för mycket lätta fläckar kan du prova att pensla på Autokleen Plus och sedan omedelbart tillsätta Autosolve Industrial AF och blanda ihop dem på nätet med Autotype Brush. Vänta fem minuter och skölj sedan av.

Så tar du bort envisa bläck- och stencilfläckar – för tillfällig användning

Autohaze Extra är en mycket effektiv filmremover som snabbt tar bort de flesta spökbilder och envisa sscreenfläckar. Blandningen av starkt frätande och kraftfulla lösningsmedel är mycket effektivt mot de flesta vanliga screenfläckar och screenerna blir "som nya" på mindre än 10 minuter.

 Autohaze Extra levereras som en förtjockad vätska och är lättrare att pensla ut på screenen än en konventionell pasta och den kommer inte att rinna, till skillnad från vissa icke-förtjockade filmremovers. För riktigt envisa fläckar kan Autohaze Extra aktiveras med Autosolve Industrial AF screenrengöringslösning omedelbart innan sköljning.

Använd Autohaze Extra för att ta bort fläckar orsakade av följande bläck: Plastisol, vattenbaserad textil, utsläpp, UV, vinyl, elektronik, keramik och många fler Autohaze Extra tar också snabbt bort stencil- och diazofläckar på under 10 minuter.

Så använder du Autohaze Extra

Använd Autotype Brush eller ett gammalt tråg för att applicera Autohaze Extra på båda sidorna av det torra nätet.

Låt medlet ligga kvar på screenen i upp till 10 minuter och skölj sedan av med en lågtrycksvattenstråle. Högtryckstvätta slutligen screenen med en högtrycksspruta.

Så tar du bort mycket svåra bläck- och stencilfläckar – för tillfällig användning

Autohaze är en mycket starkt frätande och lösnandel pasta som är avsedd för tillfällig användning på mycket envisa fläckar. När inget annat fungerar är det dags att försöka med Autohaze.

Så använder du Autohaze

Autohaze är mest effektivt när det appliceras på båda sidorna av nätet med hjälp av Autotype Brush. När du penslat ut Autohaze på screenen låter du det ligga i max 8 minuter innan du sprayar av det med kallt vatten, följt av högtryckspistol.

Viktigt: Always wear the recommended PPE safety equipment when using any haze remover and be aware that all caustic haze removers will discolour aluminium frames or coating troughs. Använd också alltid vattenspray med lågt tryck för att skölja av screenerna innan du sätter igång högtryckspistolen.

Autotypes utbud av filmremovers

MacDermid Autotype tillverkar ett komplett sortiment av filmremovers som täcker alla dina screenrengöringsbehov.

Autosolve –Autosolves sortiment av lösningsmedel som tvättas bort med vatten är särskilt formulerade för att ge maximal rengöring med låg avdunstningshastighet för bästa bläckrengöring. Använd omedelbart efter tryck för bästa effekt. Autosolve Industrial AF är en perfekt "aktivator" för både Autokleen Plus och Autohaze Extra.

Quick Clean - Denna lågfrätande/lösningsmedelblandning rengör bättre än enbart Autosolve och tar även bort diazofläckar. Den idealiska lösningen för envist intorkat bläck eller härdat UV-bläck som kan vara svårt att få bort.

Autokleen Plus – Apply Autokleen Plus framåt kvällen och låt verka över natten för bästa resultat, pensla sedan på Autosolve Industrial AF för att aktivera på morgonen. Resultaten är verkligen enastående. Det kan också användas som "snabbmetod" vid lättare fläckar.

Autohaze Extra – Vid snabbt behov av screener, får Autohaze Extra  jobbet gjort på mindre än 10 minuter och fungerar på de flesta screenfläckar.

Autohaze – Det finns inte många fläckar som motstår rengöring med denna förstklassiga filmremoverpasta och screenerna är färdiga för användning på mindre än 8 minuter.

Köp här

Download Print Friendly Version Swedish

Cookies

Not the tasty chocolate chip kind, but important for you to know - we use cookies to offer you the best experience possible when shopping with us.
Continue to browse if you're happy with our Privacy & Cookie Policy.